Chúng tôi có thể liên hệ bạn qua 5 SĐT cung cấp ( gồm SĐT chính, SĐT Zalo, 3 SĐT tham chiếu ) đã đăng ký với hồ sơ lúc mở tài khoản

Thông thường thời gian chờ của hồ sơ là trong ngày

Một số trường hợp sẽ lâu hơn, kéo dài tới 24 giờ – 48 giờ

Hãy chờ đợi thông báo từ chúng tôi

Tất cả thông báo nhận kết quả đều có đường link là https://vaytiengop.net/kqhs

Cách 1: Nếu Đăng nhập mà báo lỗi ” không tìm thấy thông tin khách hàng “. Tức là: Hồ sơ đã bị huỷ bỏ/từ chối, hãy đăng ký lại 

Cách 2: Nhận được thông báo qua Mail, qua Zalo, qua SMS 

Cách 3: Khách hàng chủ động vào Link ở trên để xem.

Kết quả được thông báo qua Zalo / Mail / Thông báo từ chúng tôi

Kết quả sẽ được thông báo qua địa chỉ Mail / SMS / Zalo

 

Đôi khi chúng tôi có thể bỏ sót mà chưa thông báo tình trạng cho bạn, hãy kiểm tra lại bằng cách xem ở mục số (3) của hướng dẫn này.

 

Phí quản lý dịch vụ hồ sơ là để quản lý, lưu trữ và kiểm tra hồ sơ khách hàng mở tài khoản tại hệ thống VayTienGop

Phí quản lý được đóng 1 lần duy nhất khi có kết quả hồ sơ và không đóng thêm các phí khác

Bạn hoàn toàn có thể từ chối thanh toán phí quản lý dịch vụ hồ sơ

Phí quản lý dịch vụ hồ sơ được đóng khi có ghi ở kết quả: Chờ Khách hàng đóng phí quản lý hồ sơ

 

 

Số tiền đóng là 170.000đ, 230.000đ, 340.000đ và 450.000đ tương ứng phí quản lý dịch vụ hồ sơ 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày.

Khách hàng cần thanh toán sau khi đã có kết quả hồ sơ 

Phí quản lý dịch vụ hồ sơ là phí đóng trước bắt buộc khi sử dụng dịch vụ

Để bảo vệ tài khoản của bạn, nên:

Khi nhận yêu cầu kiểm tra hộ tình trạng hồ sơ, bạn phải cung cấp một số thông tin cá nhân liên quan để được hỗ trợ kiểm tra

Nếu thông tin đúng, hỗ trợ Zalo / Mail sẽ phản hồi tình trạng hồ sơ cho bạn


Nếu thông tin sai, hỗ trợ Zalo / Mail sẽ không phản hồi lại yêu cầu này

Thông tin sau khi đăng ký, không được thay đổi, nếu cần thay đổi thông tin, hãy liên hệ Zalo CSKH